Hoe installeer ik Apache versie 2.4.54 met UFW, HTTPS en HTTP2?


Met onderstaande handleiding krijg je versie 2.4.54

sudo apt update
sudo apt upgrade

HTTP2:

sudo apt install php7.4-fpm
sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
sudo systemctl restart apache2
sudo a2enconf php7.4-fpm
sudo systemctl restart apache2
sudo a2dismod php7.4
sudo systemctl restart apache2
sudo a2dismod mpm_prefork
--let-op-nu-geen-restart--
sudo a2enmod mpm_event
sudo systemctl restart apache2
sudo service php7.4-fpm restart
sudo a2enmod http2
sudo systemctl restart apache2
sudo a2enmod headers
sudo systemctl restart apache2
sudo apt-get install libapache2-mod-security2
sudo systemctl restart apache2

FIREWALL:

sudo ufw app list
sudo ufw allow 'Apache Full'
sudo ufw status
sudo ufw enable
sudo systemctl status apache2
sudo systemctl restart apache2
sudo apachectl -t

HTTPS:

sudo apt update
sudo apt install python3-certbot-apache
sudo certbot --rsa-key-size 4096 --no-redirect --must-staple --staple-ocsp -d computerbas.nl -d www.computerbas.nl

Als je een subdomein hebt op een ander ip doe je dit op de server van het subdomein:
sudo certbot --rsa-key-size 4096 --no-redirect --must-staple --staple-ocsp -d sub.domeinnaam.nl

Zo zien mijn DNS records eruit:

Naam: @
TTL: 1 day
Type: A
Waarde: mijn.ip.adres.hier

Naam: @
TTL: 5 min
Type: CAA
Waarde: 0 issue "letsencrypt.org"

Naam: www
TTL: 1 day
Type: A
Waarde: mijn.ip.adres.hier

Zo zien mijn VirtualHost files eruit:

De HTTP versie:

<VirtualHost computerbas.nl:80>
Redirect permanent "/" "https://computerbas.nl"
</VirtualHost>

<VirtualHost www.computerbas.nl:80>
Redirect permanent "/" "https://www.computerbas.nl"
</VirtualHost>

En de HTTPS versie:

<IfModule mod_ssl.c>
SSLStaplingCache shmcb:/var/run/apache2/stapling_cache(128000)

<VirtualHost computer.nl:443>

ServerName computerbas.nl
DocumentRoot /var/www/html

#Altijd WWW

Redirect permanent / https://www.computerbas.nl

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
SSLUseStapling on
Protocols h2 http/1.1
SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/computerbas.nl/fullchain.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/computerbas.nl/privkey.pem
</VirtualHost>


<VirtualHost www.computer.nl:443>

ServerName www.computerbas.nl
ServerAlias computerbas.nl
DocumentRoot /var/www/html

#Omdat ik nog iets wijzig via de .htaccess file voeg ik deze regels toe:

<Directory /var/www/html>
DirectoryIndex index.php
AddType application/x-httpd-php .php
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>


ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
SSLUseStapling on
Protocols h2 http/1.1
SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/computerbas.nl/fullchain.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/computerbas.nl/privkey.pem

</VirtualHost>

</IfModule>

Zo ziet mijn .htaccess file eruit:

.htaccess:

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 year"
ExpiresByType image/png "access plus 1 year"
ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access plus 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"
ExpiresDefault "access plus 2 days"
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##

RewriteEngine On

# remove //
RewriteCond %{THE_REQUEST} //
RewriteRule ^(.*)$ /$1 [R=301,NC,L]

# remove /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)/$ /$1 [R=301,NC,L]

# remove .php extern
RewriteCond %{THE_REQUEST} /([^.]+)\.php [NC]
RewriteRule ^ /%1 [R=301,NC,L]

# map it back to .php
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.php -f
RewriteRule ^(.*?)/?$ $1.php [R=301,NC,L]


#dit zijn aangepaste meldingen voor errors:
ErrorDocument 404 /404.phpScore voor redirect

Nuttige links

https://validator.w3.org
https://jigsaw.w3.org
https://www.w3schools.com
https://stackoverflow.com
https://geekflare.com
https://www.digitalocean.com
https://www.htaccesscheck.com

    Laatst gewijzigd op 10/11/2022
  Deze server draait Debian 11.6 en Apache 2.4.54
SSL 100% A+ Mozilla A+ Cryptcheck A+ Securityheaders A+ Immuniweb A+ Immuniweb A+ Securityheaders A++ Internet 100% HSTS OK Valid CSS Home Cookie Policy Privacy Policy Facebook Twitter LinkedIn
Deze website is gemaakt om je te helpen met het maken van een veilige website en veilige verbindingen met die website. Verder heb ik geprobeerd om maximaal te scoren bij SSL en SEO checkers. Die SEO checkers kijken naar allerlei onzinnige dingetjes die je niet als je naar m'website kijkt maar een internet browser leest dat allemaal heel anders. En daar ga je dan enorm op zitten studeren hoeveel characters je pagina titel mag hebben bijvoorbeeld. En wat de ideale hoeveelheid content ik op een webpagina. Zoals je hier kunt lezen moet je vooral niet te weinig content hebben anders gaat vooral die nibbler.silktide.com zeiken. Maar hij heeft gelijk want hij kijkt naar wat een search engine zoals Google gewoon graag wil zien. En dan doen we dat zo. Of je dat nou leuk vind of niet dat maakt eigenlijk verder helemaal niks uit. Zo moet het PUNT! Kijk gerust in de broncode van mijn HTML pagina's hoe ik het een en ander gedaan heb. Ik heb geprobeerd om te voldoen aal alle security richtlijnen die er maar zo ongeveer zijn op internet. En ik ben op zoek gegaan naar het randje van waar beveiliging ophoud en het grote hacken gaat beginnen. In ben echt heel benieuwd hoe moeilijk ze het vinden om mijn website te hacken aangezien ik zo ongeveer alles gedaan heb om hem veilig te maken. Zonder dat ik daarmee lager in Google kom te staan bijvoorbeeld. Succes ermee!! Geef me een like op Facebook als je er iets aan hebt gehad. Hier komt meer over waar ik deze website voor heb gemaakt. Deze regels staan er vooral om meer content te krijgen. Dat is nodig volgens nibbler.silktide.com. Stom dat ik niet nog twaalf woorden extra heb getypt want dan had ik er precies 1000. Deze website is gemaakt om je te helpen met het maken van een veilige website en veilige verbindingen met die website. Verder heb ik geprobeerd om maximaal te scoren bij SSL en SEO checkers. Die SEO checkers kijken naar allerlei onzinnige dingetjes die je niet als je naar m'website kijkt maar een internet browser leest dat allemaal heel anders. En daar ga je dan enorm op zitten studeren hoeveel characters je pagina titel mag hebben bijvoorbeeld. En wat de ideale hoeveelheid content ik op een webpagina. Zoals je hier kunt lezen moet je vooral niet te weinig content hebben anders gaat vooral die nibbler.silktide.com zeiken. Maar hij heeft gelijk want hij kijkt naar wat een search engine zoals Google gewoon graag wil zien. En dan doen we dat zo. Of je dat nou leuk vind of niet dat maakt eigenlijk verder helemaal niks uit. Zo moet het PUNT! Kijk gerust in de broncode van mijn HTML pagina's hoe ik het een en ander gedaan heb. Ik heb geprobeerd om te voldoen aal alle security richtlijnen die er maar zo ongeveer zijn op internet. En ik ben op zoek gegaan naar het randje van waar beveiliging ophoud en het grote hacken gaat beginnen. In ben echt heel benieuwd hoe moeilijk ze het vinden om mijn website te hacken aangezien ik zo ongeveer alles gedaan heb om hem veilig te maken. Zonder dat ik daarmee lager in Google kom te staan bijvoorbeeld. Succes ermee!! Geef me een like op Facebook als je er iets aan hebt gehad. Hier komt meer over waar ik deze website voor heb gemaakt. Deze regels staan er vooral om meer content te krijgen. Dat is nodig volgens nibbler.silktide.com. Stom dat ik niet nog twaalf woorden extra heb getypt want dan had ik er precies 1000. Deze website is gemaakt om je te helpen met het maken van een veilige website en veilige verbindingen met die website. Verder heb ik geprobeerd om maximaal te scoren bij SSL en SEO checkers. Die SEO checkers kijken naar allerlei onzinnige dingetjes die je niet als je naar m'website kijkt maar een internet browser leest dat allemaal heel anders. En daar ga je dan enorm op zitten studeren hoeveel characters je pagina titel mag hebben bijvoorbeeld. En wat de ideale hoeveelheid content ik op een webpagina. Zoals je hier kunt lezen moet je vooral niet te weinig content hebben anders gaat vooral die nibbler.silktide.com zeiken. Maar hij heeft gelijk want hij kijkt naar wat een search engine zoals Google gewoon graag wil zien. En dan doen we dat zo. Of je dat nou leuk vind of niet dat maakt eigenlijk verder helemaal niks uit. Zo moet het PUNT! Kijk gerust in de broncode van mijn HTML pagina's hoe ik het een en ander gedaan heb. Ik heb geprobeerd om te voldoen aal alle security richtlijnen die er maar zo ongeveer zijn op internet. En ik ben op zoek gegaan naar het randje van waar beveiliging ophoud en het grote hacken gaat beginnen. In ben echt heel benieuwd hoe moeilijk ze het vinden om mijn website te hacken aangezien ik zo ongeveer alles gedaan heb om hem veilig te maken. Zonder dat ik daarmee lager in Google kom te staan bijvoorbeeld. Succes ermee!! Geef me een like op Facebook als je er iets aan hebt gehad. Hier komt meer over waar ik deze website voor heb gemaakt. Deze regels staan er vooral om meer content te krijgen. Dat is nodig volgens nibbler.silktide.com. Stom dat ik niet nog twaalf woorden extra heb getypt want dan had ik er precies 1000. Deze website is gemaakt om je te helpen met het maken van een veilige website en veilige verbindingen met die website. Verder heb ik geprobeerd om maximaal te scoren bij SSL en SEO checkers. Die SEO checkers kijken naar allerlei onzinnige dingetjes die je niet als je naar m'website kijkt maar een internet browser leest dat allemaal heel anders. En daar ga je dan enorm op zitten studeren hoeveel characters je pagina titel mag hebben bijvoorbeeld. En wat de ideale hoeveelheid content ik op een webpagina. Zoals je hier kunt lezen moet je vooral niet te weinig content hebben anders gaat vooral die nibbler.silktide.com zeiken. Maar hij heeft gelijk want hij kijkt naar wat een search engine zoals Google gewoon graag wil zien. En dan doen we dat zo. Of je dat nou leuk vind of niet dat maakt eigenlijk verder helemaal niks uit. Zo moet het PUNT! Kijk gerust in de broncode van mijn HTML pagina's hoe ik het een en ander gedaan heb. Ik heb geprobeerd om te voldoen aal alle security richtlijnen die er maar zo ongeveer zijn op internet. En ik ben op zoek gegaan naar het randje van waar beveiliging ophoud en het grote hacken gaat beginnen. In ben echt heel benieuwd hoe moeilijk ze het vinden om mijn website te hacken aangezien ik zo ongeveer alles gedaan heb om hem veilig te maken. Zonder dat ik daarmee lager in Google kom te staan bijvoorbeeld. Succes ermee!! Geef me een like op Facebook als je er iets aan hebt gehad. Hier komt meer over waar ik deze website voor heb gemaakt. Deze regels staan er vooral om meer content te krijgen. Dat is nodig volgens nibbler.silktide.com. Stom dat ik niet nog twaalf woorden extra heb getypt want dan had ik er precies 1000.