Installeer Postfix mailserver

 

Log in als root

 

open terminal en kijk of het hekje er staat.

 

Zo ja dan ben je root en hoef je niet eerst sudo te typen

 

root@vps#

 

apt update

 

apt upgrade

 

 

Postfix & Dovecot:

 

dig mx checktls.nl

apt install postfix

Kies voor Internet site en geef mail server domein naam op. In dit geval checktls.nl

apt install mailutils

Maak een gebruiker aan voor info@checktls.nl

useradd -m -s /bin/bash info

En geef user info een wachtwoord:

passwd info

Kijk of alles werkt:

postfix status

telnet localhost 25

quit

 

Test het versturen van een intern mailtje van root naar info

telnet localhost 25

ehlo localhost

mail from: root@localhost

rcpt to: info@localhost

data

Subject: My first mail on Postfix

 

Hi,

Are you there?

regards,

Admin

. (Type the .[dot] in a new Line and press Enter )

quit

 

Kijk of het mailtje is aangekomen:

su - info

mail

 

 

Terug naar root:

su - root (password)

postconf -e "home_mailbox = Maildir/"

postconf -e "mailbox_command = "

/etc/init.d/postfix restart

 

su - info

MAIL=/home/info/Maildir

mail

 

apt install courier-pop

apt install courier-imap

postconf -e "mydestination = mail.checktls.nl, localhost.localdomain, localhost, checktls.nl"

postconf -e "inet_interfaces = all"

postconf -e "inet_protocols = all"

service courier-authdaemon start

systemctl enable courier-authdaemon

/etc/init.d/postfix restart

 

netcat mail.checktls.nl 25

 

ehlo checktls.nl

mail from: root@checktls.nl

rcpt to: info@checktls.nl

data

Subject: My first mail for my domain

 

Hi,

Are you there?

regards,

Admin

. (and Enter In a new Line)

quit

 

su - info

cd Maildir/new

ls

 

netcat mail.checktls.nl 110

user info

+OK Password required.

pass password

+OK logged in.

quit

 

certbot certonly --standalone -d mail.checktls.nl

postconf -e 'smtpd_tls_cert_file = /etc/letsencrypt/live/mail.checktls.nl/fullchain.pem'

postconf -e 'smtpd_tls_key_file = /etc/letsencrypt/live/mail.checktls.nl/privkey.pem'

 

postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'

postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'

postconf -e 'smtpd_sasl_local_domain ='

postconf -e 'smtpd_sasl_security_options = noanonymous'

postconf -e 'broken_sasl_auth_clients = yes'

postconf -e 'smtpd_sasl_auth_enable = yes'

postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reject_unauth_destination'

 

sudo postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'

sudo postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'

sudo postconf -e 'smtp_tls_note_starttls_offer = yes'

sudo postconf -e 'smtpd_tls_loglevel = 1'

sudo postconf -e 'smtpd_tls_received_header = yes'

 

sudo postconf -e 'virtual_alias_domains = $mydomain'

sudo postconf -e 'virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual'

 

sudo nano /etc/postfix/virtual

 

postmaster@checktls.nl root

root@checktls.nl root

info@checktls.nl info

bas@checktls.nl bas

 

sudo postmap /etc/postfix/virtual

sudo systemctl restart postfix

 

sudo apt install dovecot-imapd dovecot-pop3d

 

sudo maildirmake.dovecot /etc/skel/Maildir

sudo maildirmake.dovecot /etc/skel/Maildir/.Drafts

sudo maildirmake.dovecot /etc/skel/Maildir/.Sent

sudo maildirmake.dovecot /etc/skel/Maildir/.Trash

sudo maildirmake.dovecot /etc/skel/Maildir/.Templates

 

sudo adduser bas sudo

 

sudo cp -r /etc/skel/Maildir /home/$USER/

sudo chown -R $USER:$USER /home/$USER/Maildir

sudo chmod -R 700 /home/$USER/Maildir

sudo adduser $USER mail

 

als root (heeft geen homedir)

 

sudo cp -r /etc/skel/Maildir /$USER/

sudo chown -R $USER:$USER /$USER/Maildir

sudo chmod -R 700 /$USER/Maildir

sudo adduser $USER mail

 

echo 'export MAIL=~/Maildir' | sudo tee -a /etc/bash.bashrc | sudo tee -a /etc/profile.d/mail.sh

 

sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf

 

disable_plaintext_auth = yes

auth_mechanisms = plain login

 

sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

 

mail_location = maildir:~/Maildir

 

 

sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf

 

 

service imap-login {

inet_listener imap {

port = 143

}

}

service pop3-login {

inet_listener pop3 {

port = 110

}

...

}

...

service auth {

...

# Postfix smtp-auth

unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {

mode = 0660

user = postfix

group = postfix

}

 

 

sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf

 

# SSL/TLS support: yes, no, required. <doc/wiki/SSL.txt>

ssl = required

...

ssl_cert = </etc/letsencrypt/live/mail.checktls/fullchain.pem

ssl_key = </etc/letsencrypt/live/mail.checktls/privkey.pem

...

# SSL protocols to use

ssl_protocols = !SSLv2 !SSLv3

 

sudo nano etc/postfix/main.cf

 

# No Client initiated renegotiation

tls_ssl_options = NO_RENEGOTIATION

 

dovecot -n

sudo systemctl restart dovecot

 

nc mail.checktls.nl 25

EHLO $hostname

MAIL FROM:<root@checktls.nl>

RCPT TO:<info@checktls.nl>

DATA

Subject: Test email

 

Tessie

.

QUIT

     Laatst gewijzigd op 26/11/2022
  Deze server draait Debian 11.6 en Apache 2.4.54
SSL 100% A+ Mozilla A+ Cryptcheck A+ Securityheaders A+ Immuniweb A+ Immuniweb A+ Securityheaders A++ Internet 100% HSTS OK Valid CSS Home Cookie Policy Privacy Policy Facebook Twitter LinkedIn
Deze website is gemaakt om je te helpen met het maken van een veilige website en veilige verbindingen met die website. Verder heb ik geprobeerd om maximaal te scoren bij SSL en SEO checkers. Die SEO checkers kijken naar allerlei onzinnige dingetjes die je niet als je naar m'website kijkt maar een internet browser leest dat allemaal heel anders. En daar ga je dan enorm op zitten studeren hoeveel characters je pagina titel mag hebben bijvoorbeeld. En wat de ideale hoeveelheid content ik op een webpagina. Zoals je hier kunt lezen moet je vooral niet te weinig content hebben anders gaat vooral die nibbler.silktide.com zeiken. Maar hij heeft gelijk want hij kijkt naar wat een search engine zoals Google gewoon graag wil zien. En dan doen we dat zo. Of je dat nou leuk vind of niet dat maakt eigenlijk verder helemaal niks uit. Zo moet het PUNT! Kijk gerust in de broncode van mijn HTML pagina's hoe ik het een en ander gedaan heb. Ik heb geprobeerd om te voldoen aal alle security richtlijnen die er maar zo ongeveer zijn op internet. En ik ben op zoek gegaan naar het randje van waar beveiliging ophoud en het grote hacken gaat beginnen. In ben echt heel benieuwd hoe moeilijk ze het vinden om mijn website te hacken aangezien ik zo ongeveer alles gedaan heb om hem veilig te maken. Zonder dat ik daarmee lager in Google kom te staan bijvoorbeeld. Succes ermee!! Geef me een like op Facebook als je er iets aan hebt gehad. Hier komt meer over waar ik deze website voor heb gemaakt. Deze regels staan er vooral om meer content te krijgen. Dat is nodig volgens nibbler.silktide.com. Stom dat ik niet nog twaalf woorden extra heb getypt want dan had ik er precies 1000. Deze website is gemaakt om je te helpen met het maken van een veilige website en veilige verbindingen met die website. Verder heb ik geprobeerd om maximaal te scoren bij SSL en SEO checkers. Die SEO checkers kijken naar allerlei onzinnige dingetjes die je niet als je naar m'website kijkt maar een internet browser leest dat allemaal heel anders. En daar ga je dan enorm op zitten studeren hoeveel characters je pagina titel mag hebben bijvoorbeeld. En wat de ideale hoeveelheid content ik op een webpagina. Zoals je hier kunt lezen moet je vooral niet te weinig content hebben anders gaat vooral die nibbler.silktide.com zeiken. Maar hij heeft gelijk want hij kijkt naar wat een search engine zoals Google gewoon graag wil zien. En dan doen we dat zo. Of je dat nou leuk vind of niet dat maakt eigenlijk verder helemaal niks uit. Zo moet het PUNT! Kijk gerust in de broncode van mijn HTML pagina's hoe ik het een en ander gedaan heb. Ik heb geprobeerd om te voldoen aal alle security richtlijnen die er maar zo ongeveer zijn op internet. En ik ben op zoek gegaan naar het randje van waar beveiliging ophoud en het grote hacken gaat beginnen. In ben echt heel benieuwd hoe moeilijk ze het vinden om mijn website te hacken aangezien ik zo ongeveer alles gedaan heb om hem veilig te maken. Zonder dat ik daarmee lager in Google kom te staan bijvoorbeeld. Succes ermee!! Geef me een like op Facebook als je er iets aan hebt gehad. Hier komt meer over waar ik deze website voor heb gemaakt. Deze regels staan er vooral om meer content te krijgen. Dat is nodig volgens nibbler.silktide.com. Stom dat ik niet nog twaalf woorden extra heb getypt want dan had ik er precies 1000. Deze website is gemaakt om je te helpen met het maken van een veilige website en veilige verbindingen met die website. Verder heb ik geprobeerd om maximaal te scoren bij SSL en SEO checkers. Die SEO checkers kijken naar allerlei onzinnige dingetjes die je niet als je naar m'website kijkt maar een internet browser leest dat allemaal heel anders. En daar ga je dan enorm op zitten studeren hoeveel characters je pagina titel mag hebben bijvoorbeeld. En wat de ideale hoeveelheid content ik op een webpagina. Zoals je hier kunt lezen moet je vooral niet te weinig content hebben anders gaat vooral die nibbler.silktide.com zeiken. Maar hij heeft gelijk want hij kijkt naar wat een search engine zoals Google gewoon graag wil zien. En dan doen we dat zo. Of je dat nou leuk vind of niet dat maakt eigenlijk verder helemaal niks uit. Zo moet het PUNT! Kijk gerust in de broncode van mijn HTML pagina's hoe ik het een en ander gedaan heb. Ik heb geprobeerd om te voldoen aal alle security richtlijnen die er maar zo ongeveer zijn op internet. En ik ben op zoek gegaan naar het randje van waar beveiliging ophoud en het grote hacken gaat beginnen. In ben echt heel benieuwd hoe moeilijk ze het vinden om mijn website te hacken aangezien ik zo ongeveer alles gedaan heb om hem veilig te maken. Zonder dat ik daarmee lager in Google kom te staan bijvoorbeeld. Succes ermee!! Geef me een like op Facebook als je er iets aan hebt gehad. Hier komt meer over waar ik deze website voor heb gemaakt. Deze regels staan er vooral om meer content te krijgen. Dat is nodig volgens nibbler.silktide.com. Stom dat ik niet nog twaalf woorden extra heb getypt want dan had ik er precies 1000. Deze website is gemaakt om je te helpen met het maken van een veilige website en veilige verbindingen met die website. Verder heb ik geprobeerd om maximaal te scoren bij SSL en SEO checkers. Die SEO checkers kijken naar allerlei onzinnige dingetjes die je niet als je naar m'website kijkt maar een internet browser leest dat allemaal heel anders. En daar ga je dan enorm op zitten studeren hoeveel characters je pagina titel mag hebben bijvoorbeeld. En wat de ideale hoeveelheid content ik op een webpagina. Zoals je hier kunt lezen moet je vooral niet te weinig content hebben anders gaat vooral die nibbler.silktide.com zeiken. Maar hij heeft gelijk want hij kijkt naar wat een search engine zoals Google gewoon graag wil zien. En dan doen we dat zo. Of je dat nou leuk vind of niet dat maakt eigenlijk verder helemaal niks uit. Zo moet het PUNT! Kijk gerust in de broncode van mijn HTML pagina's hoe ik het een en ander gedaan heb. Ik heb geprobeerd om te voldoen aal alle security richtlijnen die er maar zo ongeveer zijn op internet. En ik ben op zoek gegaan naar het randje van waar beveiliging ophoud en het grote hacken gaat beginnen. In ben echt heel benieuwd hoe moeilijk ze het vinden om mijn website te hacken aangezien ik zo ongeveer alles gedaan heb om hem veilig te maken. Zonder dat ik daarmee lager in Google kom te staan bijvoorbeeld. Succes ermee!! Geef me een like op Facebook als je er iets aan hebt gehad. Hier komt meer over waar ik deze website voor heb gemaakt. Deze regels staan er vooral om meer content te krijgen. Dat is nodig volgens nibbler.silktide.com. Stom dat ik niet nog twaalf woorden extra heb getypt want dan had ik er precies 1000.